Grön upplevelse

Jag har ett skogsområde kallad Grön upplevelse för vårt välbefinnande och livskvalitet. Ett vackert naturområde i skog och mark med inslag av ovanliga träd och buskar.

bilder 20080723 065

En stig leder oss in i skogen.

Grön uplevelse med den inspirerande miljön skall väcka både barns och vuxnas nyfikenhet och glädje att vistas mer i skogsmiljö. Det ska ge er en avkopplade promenad i en enkel och okonstlad natur med äventyr och spänning.

bilder 20080723 050     bilder 20080723 058
Två pojkar som upptäckt de goda blåbären. En skogskoja till glädje för stora och små.
   

Planteringarna skall stärka era kunskaper och nyfikenhet om trädens växtlighet och dess ursprung. Jag vill förmedla information om vedartade växter till trädgårdodlare och naturintresserade.

bilder 20080723 066 bilder 20080723 031

Pinus peuce, makedonisk tall                                                                          Fraxinus excelsior, asklönn

 

bilder 20080723 106

Flera forskningsrapporter visar att vandring på skogstigar ger oss människor i olika situationer hälsofrämjande effekter. Vi har ofta ett lägre tempo och tar kortare steg när vi vandrar på skogstigar jämfört med att gå på anlagda vägar. Lägre puls, större iakttagelseförmåga och högre känsloupplevelser är några effekter som vi får inpå.

Abies nordmanniana

Abies nordmanniana
Abies nordmanniana förekommer naturligt i Turkiet och österut i Asien. Den odlas också för virkets skull i flera länder i Centraleuropa. Barren är hårda och läderartade. De sitter tätt och riktade mot grenspetsen, lite skårade mot spetsen med en ränna på ovansidan. Knopparna är inte kådiga och skotten är bruna. Kottarna är mörkbruna och täckta av harts.